Newsletter Narodowego Centrum Nauki


Newsletter Narodowego Centrum Nauki zawiera bieżące informacje na temat działalności Centrum, konkursów na projekty badawcze oraz zasad realizacji badań finansowanych ze środków NCN. Można w nim również znaleźć odniesienia do interesujących publikacji na temat finansowania badań naukowych, opisy przykładowych projektów realizowanych dzięki wsparciu Centrum oraz przeczytać o inicjatywach międzynarodowych, w których udział bierze NCN.

Od stycznia 2014 r. newsletter wysyłany jest pod nazwą KODA, która nawiązuje do muzycznych nazw konkursów Centrum. Podobnie jak w muzyce KODA to końcowy fragment utworu muzycznego, który ma stanowić jego podsumowanie i zamknięcie, tak KODA Narodowego Centrum Nauki stanowi podsumowanie każdego miesiąca działalności Centrum.

Informujemy, że:

  • Korzystanie z usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki” Narodowe Centrum Nauki pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez NCN wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki”.
  • Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  • Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Narodowego Centrum Nauki”.
  • W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@ncn.gov.pl).
 

* Na podany adres e-mail zostanie wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.


Archiwalne wydania newslettera


Edycja danych/Rezygnacja z subskrypcji

Aby zmodyfikować dane lub usunąć swój adres e-mail z listy odbiorców newslettera NCN, prosimy odpowiedzieć na otrzymanego e-maila z newsletterem (na adres promocja@ncn.gov.pl), w treści wskazując, czy chcą Państwo zmodyfikować wprowadzone uprzednio dane, czy usunąć adres z bazy.