Newsletter Narodowego Centrum Nauki


Newsletter Narodowego Centrum Nauki zawiera bieżące informacje na temat działalności Centrum, konkursów na projekty badawcze oraz zasad realizacji badań finansowanych ze środków NCN. Można w nim również znaleźć odniesienia do interesujących publikacji na temat finansowania badań naukowych, opisy przykładowych projektów realizowanych dzięki wsparciu Centrum oraz przeczytać o inicjatywach międzynarodowych, w których udział bierze NCN.

Od stycznia 2014 r. newsletter wysyłany jest pod nazwą KODA, która nawiązuje do muzycznych nazw konkursów Centrum. Podobnie jak w muzyce KODA to końcowy fragment utworu muzycznego, który ma stanowić jego podsumowanie i zamknięcie, tak KODA Narodowego Centrum Nauki stanowi podsumowanie każdego miesiąca działalności Centrum.

Aby dopisać się do listy odbiorców KODY, prosimy wypełnić poniższy formularz.

 

*Na podany adres e-mail zostanie wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji. Wysłanie formularza z adresem e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Archiwalne wydania newslettera


Edycja danych/Rezygnacja z subskrypcji

Aby zmodyfikować dane lub usunąć swój adres e-mail z listy odbiorców newslettera NCN, prosimy odpowiedzieć na otrzymanego e-maila z newsletterem (na adres promocja@ncn.gov.pl), w treści wskazując, czy chcą Państwo zmodyfikować wprowadzone uprzednio dane, czy usunąć adres z bazy.