Akty prawne


Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2018, poz. 947, z późn. zm. 
20.07.2018Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1668 
20.07.2018Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceDz.U. 2018 poz. 1669 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony)Dz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
16.09.201964/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów 
16.09.201962/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
9.09.201961/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 
30.08.201959/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab 
26.07.201950/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
14.06.201945/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019 
3.06.201943/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3 
3.06.201942/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków 
14.05.201937/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3 
7.03.201919/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
4.01.20194/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze 
12.10.201855/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
20.09.201850/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze 
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
13-14 grudnia 2017Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r. 
8-9 listopada 2017Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r. 
11-12 października 2017Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r. 
13-14 września 2017Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r. 
5-6 lipca 2017Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r. 
7-8 czerwca 2017Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r. 
10-11 maja 2017Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r. 
5-6 kwietnia 2017Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r. 
8-9 marca 2017Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r. 
8-9 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
2 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11-12 stycznia 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
15 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r.. 
14 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r. 
7 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9-10 listopada 2016Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r. 
12-13 października 2016Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r. 
7-8 września 2016Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r. 
6-7 lipca 2016Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r. 
11-12 maja 2016Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r. 
13-14 kwietnia 2016Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r. 
10-11 lutego 2016Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r. 
12-14 stycznia 2016Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r. 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r. 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
112/1912.11.2019Zamknięcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
111/1912.11.2019Zmiana w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
110/1931.10.2019Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
109/1925.10.2019Zmiana w Zespołach Ekspertów do oceny wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
108/1914.10.2019Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
107/1910.10.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach NCN Nauki MAESTRO 11, SONATA BIS 9
106/1910.10.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie UWERTURA 4
105/1910.10.2019Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI-EC-AMR 2019
104/1910.10.2019Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 3
103/1910.10.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 9
102/1910.10.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11
101/1910.10.2019Opnia dotycząca zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2019
100/1918.9.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
99/1912.9.2019Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
98/1912.9.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
97/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA 15
96/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 18
95/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 18
94/1912.9.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 1
93/1912.9.2019Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
92/1912.9.2019Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Narodowym Centrum Nauki
91/1912.9.2019Zmiany warunków przeprowadzania konkursu OPUS
90/1912.9.2019Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
89/1912.9.2019Zmiany w zasadach Wspólnego przedsięwzięcia NCBR oraz NCN TANGO 4
88/192.9.2019Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO
87/1925.7.2019Dyscypliny lub grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN
86/1925.7.2019Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 17, PRELUDIUM 17
85/1919.7.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie IdeaLab
84/194.7.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 17, PRELUDIUM 17
83/194.7.2019Zmiana Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 3
82/194.7.2019Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
81/194.7.2019Warunki przeprowadzania konkursu SONATA
80/194.7.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 17, PRELUDIUM 17
79/194.7.2019Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2019
78/1928.6.2019Zgoda na rozporządzenie przez Dyrektora NCN majątkiem Centrum w celu wykonania robót budowlanych w siedzibie NCN
77/1919.6.2019Kandydatury do tzw. Mission Boards Komisji Europejskiej w programie Horyzont Europa
76/1913.6.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 3
75/1913.6.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
74/1913.6.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
73/1913.6.2019Zmiany składu Komisji konkursowej do spraw konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
72/1913.6.2019Przyznanie nagrody rocznej Głównemu Księgowemu NCN
71/1913.6.2019Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
70/1913.6.2019Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
69/1913.6.2019Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie IDEALAB „Postępowanie w obliczu zagrożeń” na przełomowe, interdyscyplinarne projekty badawcze finansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
68/1913.6.2019Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
67/1913.6.2019Zaopiniowanie zasad Wspólnego Przedsięwzięcia NCBiR oraz NCN o nazwie TANGO 4
66/1913.6.2019Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze
65/1913.6.2019Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
64/1913.6.2019Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
63/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację staży w zagranicznych zespołach naukowych w ramach konkursu UWERTURA 4
62/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacjęprojektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 9
61/1913.6.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 11
60/1913.6.2019Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
59/1923.5.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
58/1915.5.2019Zmiana warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu UWERTURA
57/1915.5.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
56/1915.5.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
55/1915.5.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków, skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego
54/1915.5.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
53/1918.4.2019Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
52/1918.4.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
51/1918.4.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3
50/1918.4.2019Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe
49/1918.4.2019Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu UWERTURA
48/1918.4.2019Warunki przeprowadzania konkursu SONATA BIS
47/1918.4.2019Warunki przeprowadzania konkursu MAESTRO
46/1918.4.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku, wobec którego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz Dyrektora NCN
45/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
44/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3
43/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 7
42/1918.4.2019Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie UWERTURA 3
41/1918.4.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 3
40/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3
39/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 7
38/1918.4.2019Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 3
37/1918.4.2019Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2019 oraz na 2 kolejne lata
36/1914.3.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
34/1914.3.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
33/1914.3.2019Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
32/1914.3.2019Warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze
31/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
30/1914.3.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 17
29/1914.3.2019Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM
28/1914.3.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 17
27/1914.3.2019Warunki przeprowadzania konkursu OPUS
26/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
25/1914.3.2019Określenie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
24/1914.3.2019Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
23/1914.3.2019Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
22/1914.3.2019Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Dyrektora NCN majątkiem Centrum w celu wykonania robót budowlanych w siedzibie NCN
21/1914.3.2019Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki za rok 2018
20/1914.3.2019Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2018
19/1914.2.2019Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
18/1914.2.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
17/1914.2.2019Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 2
16/1914.2.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu BEETHOVEN LIFE 1
15/1914.2.2019Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2019
14/1914.2.2019Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
13/1914.2.2019Przedstawienie kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
12/1928.1.2019Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
11/1924.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
10/1917.1.2019Wybór Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
9/1910.1.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14
8/1910.1.2019Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
7/1910.1.2019Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
6/1910.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2
5/1910.1.2019Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
4/1910.1.2019Wysokość wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 2
3/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie sieci JPI Urban Europe
2/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci BiodivERsA
1/1910.1.2019Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14