QuantERA II


QuantERA II jest obecnie największą w Europie siecią łączącą 38 agencji finansujących wybitne badania naukowe z zakresu technologii kwantowych z 30 krajów i stanowi kontynuację projektu QuantERA, koordynowanego przez NCN od 2016 roku. Głównym celem programu QuantERA II jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych w Europie poprzez organizację konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

Sieć QuantERA działa na rzecz promowania ambitnych badań dotyczących najnowocześniejszej inżynierii w dziedzinie technologii kwantowych, wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy naukowcami i agencjami finansującymi badania naukowe w Europie, monitoruje europejskie polityki publiczne w zakresie technologii kwantowych oraz tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych.

Całkowity budżet programu wynoszący 40 mln euro, w którym zawiera się dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 15 mln euro, zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektów badawczych wyłonionych w międzynarodowym konkursie QuantERA Call 2021.

Strona Programu QuantERA: www.quantera.eu

 

QuantERA Call 2021 - zapowiedź konkursu

Informujemy, że w marcu 2021 r. zostanie ogłoszony nowy konkurs z obszaru technologii kwantowych, przygotowany przez konsorcjum QuantERA. Całkowity budżet konkursu wynosi 40 mln euro, z czego 15 mln euro stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej.

Informacje na temat konkursu:

 

Tematyka konkursu

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science

Zakres merytoryczny wniosków powinien obejmować jeden lub kilka z następujących obszarów:

 • Quantum communication
 • Quantum simulation
 • Quantum computation
 • Quantum information sciences
 • Quantum metrology sensing and imaging

 

Zespół projektowy

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2021.

 

Czas trwania projektu

24 albo 36 miesięcy

 

Orientacyjny harmonogram

 • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
 • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r.
 • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.
 • Rozpoczęcie finansowania projektów: początek 2022 r.

 

Kraje biorące udział w konkursie:

   
Austria (FWF, FFG)Irlandia (SFI)Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO)Izrael (Innovation Auth)Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF)Litwa (RCL)Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ)Luksemburg (FNRS)Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR)Łotwa (VIAA)Szwecja (VR)
Dania (IFD)Malta (MFIN)Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg)Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ)Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA)Norwegia (RCN)Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR)Polska (NCBR, NCN) 
Hiszpania (AEI)Portugalia (FCT) 

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://quantera.eu/

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

 

Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool). Aby przeglądać oferty i zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wypełnić: https://ncn.gov.pl/partners/quantera/.

 


Kontakt

 • Sekretariat konkursu QuantERA

Agence Nationale de la Recherche, Francja

Sergueï Fedortchenko, Ph.D.

Serguei.Fedortchenko@anr.fr

 • Biuro Koordynatora Programu QuantERA

Narodowe Centrum Nauki, Polska

quantera@ncn.gov.pl